Kerim Ajanović

Sektor za finansije

Diplomirani Ekonomista (Biznis Menadžment i Poslovna Administracija)