Amila Ajanović

Sektor za marketing i prodaju

Magistar Ekonomije (Biznis Menadžment i Poslovna Administracija)